นิปปอนเพนต์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์การเรียนสีให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

60

 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ของแผนกช่างทำสีรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่อาคารรวมใจ 107ปี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โดยมี เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม,นายประชา ผลฤทธิ์ ผอ.และนายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราช และคณะร่วมพิธี โดยหลังจากเสร็จพิธีทางตัวแทนบริษัทนิปปอนเพนต์(ประเทศไทยจำกัดได้)สนับสนุน ผลิตภัณฑ์สำหรับการเรียนสีรถยนต์ มูลค่า 130,000 บาทให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ในการเรียนการสอนแผนก ช่างทำสีรถยนต์เพื่อให้ผู้ทีมีคุณภาพ ผลิตที่มีคุณภาพสู่ท้องตลาด ในการทำสีรถยนต์ ต่อไป

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช /รายงาน