ประเดิม เปิดตัว “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์” ที่ ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาพระปิ่นเกล้า

197

วันที่ 18 ก.ย.63 นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 1,2 และส่วนกลางเป็นประธานในพิธีเปิดตัวซูเปอร์ มาร์เก็ตสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (สาขาพระปิ่นเกล้า) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตามนโยบายของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นจุดจำหน่ายสินค้าและผลผลิตการเกษตรคุณภาพและปลอดภัยจากสหกรณ์กระจายไปสู่ผู้บริโภค   ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าในราคายุติธรรม  และมีการเชื่อมโยงธุรกิจกันระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ กับร้านสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าที่มีคุณภาพของขบวนการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด เป็นอีกหนึ่งร้านสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้และได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่ง ภายในร้านเป็นมุมของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์โดยเฉพาะ ซึ่งสินค้าของสหกรณ์ที่นำมาวางจำหน่าย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ผักสดและผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ต่าง ๆ อาทิ ข้าวหอมมะลิและหมี่โคราชสำเร็จรูป จากเครือข่ายสหกรณ์ จ.นครราชสีมา ไข่ไก่ จากสหกรณ์ผู้ลี้ยงไก่แปดริ้ว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา    กาแฟ จากสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร จำกัด จ.ชุมพร กล้วยหอมทอง น้ำตาลโตนด กะปิ จากสหกรณ์การเกษต บ้านลาด จำกัด  จ.เพชรบุรี อาหารทะเล จากสหกรณ์ผู้ผลิตกะปิ จำกัด จ.สมุทรสาคร พริกไทย จากสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด จ.ตรัง นม UHT จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี  เนื้อโคขุนเกรดพรีเมี่ยม  จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จ.นครปฐม กุนเชียงปลาสลิด จากกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า จ.สุพรรณบุรี นมแพะ โลชั่นนมแพะ สบู่นมแพะ กลุ่มแปรรูปนมแพะ (สังกัดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ) จ.กรุงเทพมหานคร สาคูจากต้นสาคู จากกลุ่มอาชีพทำน้ำพริกและเห็ดแปรรูป (สังกัดสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชี จำกัด) จ.กรุงเทพมหานคร และแชมพูมะกรูด น้ำมันนวดสมุนไพร น้ำยาเอนกประสงค์จากสับปะรด จากกลุ่มอาชีพไวส์แอนวิสดอม (สังกัดสหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด) จ.กรุงเทพมหานคร

สำหรับผลการดำเนินงานของร้านสหกรณ์แห่งนี้ มียอดจำหน่ายสินค้าในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 105,377,063 บาท มีรูปแบบการจำหน่ายสินค้า ทั้งช่องทางออนไลน์ การขายหน้าร้าน รวมทั้งเปิดให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้สั่งจองสินค้า โดยทางร้านสหกรณ์จะมีการแจ้งสินค้าที่จะจำหน่ายให้สมาชิกรับทราบด้วยการจัดทำปฏิทินสินค้าเพื่อให้สมาชิกรับทราบล่วงหน้า

ปัจจุบันร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด มีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาพระปิ่นเกล้า เอกมัย ลาดหญ้า บางลำพู และสาขาโรงพยาบาลปิยะเวท โดยจะมีการขยายผลรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  ไปยัง  5 สาขาในเร็ว ๆ นี้

กานต์ เหมสมิติ รายงาน