ให้ความรู้บุคลากรทางการศึกษา ร่วมคัดกรองวัณโรคในสถานศึกษา

70

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ..สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมหารือร่วมกับ แพทย์หญิงวรรัตน์ อิ่มสงวน อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ ร.พ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ทรามวัย หลวงจินา มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ นายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันเตรียมขับเคลื่อนโครงการยุติวัณโรคเชียงรายในสถานศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจคัดกรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะกรณีครูในระดับปฐมวัยนักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจไม่รังเกียจหรือเลิกจ้างครูที่ติดโรค เพราะเป็นโรคที่สามารถ รักษาหายได้ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียน สร้างมาตรการป้องกันในการยุติวัณโรค เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคติดต่อเก่าแก่ที่ยังคงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีผู้ป่วยรายใหม่ที่ตรวจพบเชื้อเพิ่มในจังหวัดเชียงรายถึงปีละมากกว่า 1,600 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2563

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน