“ไทยสร้างสรรค์” ร่วมถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรม

133

สมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)

2 นักวิชาการสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)Thai Sangsan Institute ถูกเชิญร่วมเวทีเสวนาคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(Legal Aid)และสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ”ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรม กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน” โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีม.รังสิตประธานเปิดงานฯ ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปาฐกพิเศษในหัวข้อดังกล่าว พร้อมวิทยากรรับเชิญผู้มีชื่อเสียงทั้งวงการทนายความ-อัยการ-ตำรวจ เปิดให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าฟังได้

นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.) และอาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร (ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต) ได้กล่าวถึงการได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง”ถอดบทเรียน กระบวนการยุติธรรม กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน” ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยาฯนี้ เวลา 09.00-12.00น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ ในมหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.รังสิต

การเสวนาที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรา…ซึ่งจะเป็นข้อมูลความรู้ให้ทั้งนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปได้เข้ามาฟังและเป็นความรู้ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่ง ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์และสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ม.รังสิตจัดขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะบ้านเมืองของเราทุกวันนี้มีปัญหาเยอะมาก ๆ ถ้าพวกเราร่วมมือกันไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าความเป็นธรรมมันมีจริง ความเหลื่อมล้ำในสังคมในบ้านเรามันจะค่อย ๆ หมดไป

ด้านอาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่างานเสวนาครั้งนี้นอกจากจะมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มาประธานกล่าวเปิดงานแล้ว ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์และในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ยังกล่าวปาฐกถาพิเศษฯอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีวิทยากรที่มาร่วมเสวนาอีกหลายท่านประกอบด้วย

ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ผช.อธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยม.รังสิต, ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ ประธานคณะทำงานด้านการประมวลข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย,

ดร.น้ำแท้ มีบุญสร้าง อัยการจังหวัด และ พ.ต.อ.วิรุฒม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งงานเสวนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้ามาร่วมฟังในวันเสวนาได้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมฟังได้ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานไม่ได้ปิดกั้นเรียนอยู่สถาบันฯไหนก็มาเข้าฟังได้ ร่วมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไป ซี่งดิฉันคิดว่า ในประเทศของเรายังมีคดีอีกเยอะที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนอีกมากมาย

ทั้งนี้ยังเน้นว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่จะไปโจมตีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เป็นการเสวนาที่จะอธิบายถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะนำมาเป็นบทเรียนและเคสในการศึกษาหาความรู้ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน