เชิญชวนคนกรุงลดการใช้รถส่วนตัว เนื่องในวัน Car Free Day 22 กันยายน

67

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

17 ก.ค.63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า 22 กันยายน นี้ ซึ่งตรงกับวันปลอดรถโลก หรือ World Car Free Day กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ลดการใช้รถส่วนตัว และหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ ล้อ ราง เรือ หรือจักรยาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้รณรงค์กิจกรรม Car Free Day อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา ร่วมกันลดปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และเสียงจากยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะจะเป็นปัจจัยสำคัญในลดปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ปัญหาสำคัญในปัจจุบันของคนกรุงเทพฯ และเมืองหลวงทั่วโลก

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบการเดินทาง ล้อ ราง เรือ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง สร้างความสะดวกและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน รองรับการเป็นมหานครแห่งการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวในอนาคตหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือคลองภาษีเจริญเชื่อมต่อ รถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้า โครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมเชื่อมต่อ รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง โดยเรือที่นำมาใช้จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบเรือไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อให้เป็นเส้นทางสีเขียวเรือโดยสารพลังงานสะอาดทุกลำสายแรกของประเทศ ซึ่งพร้อมให้บริการธ.ค.63 และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเชื่อมต่อการเดินทางให้คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงเคหะสมุทรปราการ –หมอชิต–สะพานใหม่ – คูคต (จ.ปทุมธานี) โดยพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี 63 นี้

โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ที่อยู่ระหว่างการทดสอบเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริง (Train Run) ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 63 เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการแล้วและสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางได้อย่างครบวงจรมากขึ้น ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ และรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพื่อความสะดวกของประชาชน ลดการใช้พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง จอดรถไว้ที่บ้าน หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือใช้การเดินทางแบบทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือ Car Pool เพื่อลดปริมาณยานพาหนะบนท้องถนน เริ่มจากจุดเล็กๆให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตตั้งแต่วันนี้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน