กรมสมเด็จพระเทพฯมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน

62

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พลเอกวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บนพานหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยมีนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวในนามราษฎรในเขตเทศบาลเมืองน่าน รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ในวันนี้ด้วยราษฎรในเขตเทศบาลเมืองน่าน ได้ขอรับพระราชทาน เมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำมาปลูก  ในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 418 ครัวเรือน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้า   วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ  มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกร ได้มีพืช  ที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืชทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป ซึ่งราษฎรในเขตเทศบาลเมืองน่าน ได้ขอรับพระราชทาน เมล็ดพันธุ์ผัก จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำมาปลูกในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ภายในครัวเรือน และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง มุ่งเน้นการปลูกที่งดใช้สารเคมี มีราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 418 ครัวเรือน

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก  ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริให้แก่ โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ซึ่งประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผัก รายละเอียดดังนี้กล่องใหญ่ บรรจุเมล็ดพันธุ์พืช จำนวนซองใหญ่  418 ซอง  แต่ละซองบรรจุเมล็ดพันธุ์ 10 ชนิด ชนิดละ  1  ซอง ดังนี้1. ถั่งฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ 2.กระเจี๊ยบเขียว 3.แตงกวา 4.ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ 5.มะเขือเจ้าพระยา 6. บวบหอม 7.พริกขี้หนู 8.น้ำเต้า 9.ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 และ มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ โดย รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บนพานหน้าพระฉายาลักษณ์ ในครั้งนี้
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน