กรมประมงรับมอบรางวัลเลิศรัฐจากรองนายกรัฐมนตรี

แชร์

16 ก.ย.63 / นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ นายวัชรินทร์ รัตน์ชู และผู้แทนเกษตรกร เข้ารับมอบรางวัลเลิศรัฐ จากรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรมประมงได้รับรางวัลระดับดีประเภทนวัตกรรมการบริการ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม และประเภทเลื่องลือขยายผล กรมประมงขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและเกษตรกรผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ณ โอกาสนี้


แชร์