ข้าวแบรนด์ทองดี“พันธุ์พิษณุโลก80” ของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อชนะเลิศระดับประเทศ

90

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 กันยายน 63 นายบัญชา เมฆนุ้ย ประธานกรรมการฯ เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัดที่อยู่ 9/4 ม.7 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นางสาวศศิวิมล เผือกพูล ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด หลังได้ส่งเสริมให้สมาชิก ที่มีที่นาตามลุ่มน้ำท่วม ถึงลูกข้าวพื้นนิ่ม สายพันธุ์พิษณุโลก 80 โดยมีคุณสมบัติ ข้าวดี ดัชนีเน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ ให้ผลผลิตอยู่ที่ 900-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 9.5 พันบาท ถึง 1.1 หมื่นบาทต่อตัน ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด มีการพัฒนาต่อยอด โดยการนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นบรรจุถุงจำหน่ายถุงละ 1 กิโลกรัมและ 5 กิโลกรัม ภายใต้แบรนด์ “ทองดี” ซึ่งพ้องกับ ชื่อเดิมของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจสำหรับ “สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด” กับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทข้าวพื้นนุ่ม(พิษณุโลก80)

นางสาวศศิวิมล เผือกพูล ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด เปิดเผยว่า จากผู้ส่งตัวอย่างเข้าประกวดทั้งสิ้น 131 ตัวอย่างในงาน”ประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริม การส่งออกของตลาดข้าวโลกปี 2563” และตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจและความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย เพราะเป็นข้าวน้ำตาลน้อยเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ ซึ่งในขณะนี้ได้ความสนใจและความต้องของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นเริ่มเพราะเป็นข้าวที่มีน้ำตาลน่อย เหมาะสำหรับคนที่รักษาสุขภาพอีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน