องค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทยเสนอให้กระทรวงการคลัง-พม.นำเบี้ยยังชีพไปดำเนินการเองเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน

68

วันที่ 13 ก.ย. 63 ที่ อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย (นายก อบต.คลองสาม) กล่าวถึงกรณีปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน ก.ย. 2563 ที่ล่าช้านั้น ซึ่งในตอนนี้ทางผู้สูงอายุ และผู้พิการได้ออกมาเรียกร้องในกรณีดังกล่าว ถึงความเดือดร้อนในครั้งนี้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ ซึ่งแม้จะไม่มากแต่ก็มีความสำคัญกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เนื่องจากต้องได้ใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

ดังนั้นกรมบัญชีกลาง หรือ กระทรวงการคลัง ที่จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมาให้แก่ท้องถิ่นนั้น มีไม่เพียงพอจนประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่า ท้องถิ่นจ่ายเงินล่าช้า ซึ่งตนเองในฐานะตัวแทนสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ขอชี้แจงว่าแต่เดิมทางกระทรวงการคลัง ได้โอนงบประมาณส่วนนี้มาให้ท้องถิ่นดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพเอง แต่ในตอนนี้ได้มีนโยบายใหม่คือ ให้กรมบัญชีกลาง หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้โอนงบประมาณเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยตรงได้เลย

และในขณะนี้จึงได้เกิดปัญหาไม่มีการโอนเงินเข้าประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าท้องถิ่นไม่มีเงินจ่ายจึงโยนความผิดมาให้ท้องถิ่นซึ่งมันไม่ถูกต้อง ตนเองจึงมีข้อเสนอว่า ควรจะให้ กระทรวงการคลัง และ พม.ได้นำภารกิจในส่วนนี้ไปดำเนินการเอง เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเพียงแค่ผ่านมาให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นพอเกิดปัญหาก็ต้องมาแก้ไขปัญหาอีก

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาตรงนี้จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง อย่างกรณีของผู้สูงอายุและผู้พิการนั้น ก็ให้ทาง พม.เป็นผู้ดำเนินการอะไรที่เป็นภารกิจของกระทรวงไหนก็ให้กระทรวงนั้นเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงไปเลย และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากในขณะนี้คือเรื่องนมโรงเรียนซึ่งนมโรงเรียนนี้ก็เป็นแค่ทางผ่านมายังท้องถิ่นพอเกิดปัญหานมบูดนมเน่าก็โยนมาที่ท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นเองไม่รู้เรื่องเลย เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมาจากส่วนกลางแล้วก็นำไปให้โรงเรียนแต่พอเกิดปัญหาก็มาโยนให้ท้องถิ่นอีก

ทั้งนี้ตนเองเข้าใจดีว่าทำไมรัฐบาลถึงนำงบประมาณส่วนนี้มาแปะไว้กับท้องถิ่นเพราะว่าแต่ก่อนรัฐบาลแจ้งว่าจะโอนงบประมาณอุดหนุน 37%มาให้ท้องถิ่น ซึ่งไปร่วมกับเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และ นมโรงเรียนซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นต้องการงบประมาณอุดหนุนทั่วไปเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้เต็มที่ ซึ่งภารกิจหลักของท้องถิ่นคือการดูแลโครงสร้างและดูแลความสงบเรียบร้อย

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน