เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ส่งมอบโลหิตจากกิจกรรม Be Generali Hero

34

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ (ลำดับที่4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารงานลูกค้า (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) เป็นตัวแทนชาวเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มอบโลหิต จากกิจกรรม Be Generali Hero ที่พนักงานเจนเนอราลี่ และตัวแทน ได้ร่วมบริจาคโลหิตตลอดทั้งปี รวมจำนวน 157,950 CC ให้กับสภากาชาดไทย พร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งตนเองและเป็นผู้ให้ต่อผู้อื่นอีกด้วย  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) สำนักงานใหญ่