กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับหลายหน่วยงาน รับแจ้งจากโลกออนไลน์ ร่วมตรวจสอบสวนสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่า

108

14ก.ย.63/ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  กรมอุทยานแห่งชาติฯแจ้งว่านายอรรถพร บัวฝ้าย นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนทางสื่อออนไลน์ ว่ามีการเลี้ยงสัตว์ป่าบริเวณสถานประกอบการแห่งหนึ่ง ชื่อมอนสเตอร์ อควาเรียม พัทยา ในท้องที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีการครอบครองสัตว์ป่าหลายชนิด จำนวนมาก บางส่วนมีสุขภาพไม่แข็งแรง อาจมีการแพร่เชื้อโรคได้ จึงร้องขอให้คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ นั้น

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 เวลา 12.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย

1.ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง)

2. ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

3. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

4. กก.2บก.ปทส.

5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

6. ด่านตรวจสัตว์ป่าแหลมฉบัง

7. สำนักงานประมงอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี

ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณสถานประกอบการดังกล่าว เมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงได้พบกับนายเอ (นามสมมติ) (อายุ 45 ปี) คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ นายเอ รับทราบและยินดีให้คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ผลปรากฏดังนี้

1. พบสัตว์ป่าคุ้มครอง ได่แก่ งูเหลือม งูหลาม นกแก้วโม่ง ตะพาบ (รวมจำนวน 4 ชนิด 17 ตัว)
2. พบสัตว์ป่าต่างประเทศอื่นๆ ดังนี้
2.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ อีเห็น พังพอนแอฟริกา เม่นยักษ์แอฟริกา ลิงกระรอก  เป็นต้น (รวมจำนวน 45 ชนิด 126 ตัว)
2.2 สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ อีกัวน่า ตะกวดหางหนาม งูเห่าเผือก งูงวงช้าง เป็นต้น (รวมจำนวน 29 ชนิด 105 ตัว)
2.3 สัตว์จำพวกนก ได้แก่ นกเค้าอินทรียูเรเซีย นกยูงอินเดีย นกกระตั้ว นกแก้วริงเนค เป็นต้น (รวมจำนวน 28 ชนิด 137 ตัว)
2.4สัตว์จำพวกปลา ได้แก่ ปลาแรดเผือก ปลากะโฮ่ ปลายีราฟ ปลาชะโด เป็นต้น (รวมจำนวน 105 ชนิด 1,296 ตัว)

3. หนังสือกำกับการจำหน่าย จำนวน 4 ฉบับ ระบุชนิดสัตว์ป่ารวมงูเหลือม จำนวน 7 ตัว งูหลาม จำนวน 7 ตัว) รวมสัตว์ทั้งสิ้น 211 ชนิด จำนวน 1,681 ตัว

4. นายเอ ให้ถ้อยคำว่า ตนเองเป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานที่บริการให้กับประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเที่ยวชมสัตว์ป่า และมีการรวบรวม สะสม มาจัดแสดง โดยดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่า 12 เดือน

คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีนายเอ (นามสมมติ) ได้ดำเนินการจัดหาและรวบรวมสัตว์ป่า แล้วนำมาแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเที่ยวชม โดยมีการจัดที่อยู่อาศัย จัดสภาพสิ่งแวดล้อม และเครื่องอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่สัตว์ป่าบางชนิด เพื่อให้ประชาชนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์ การกระทำดังกล่าว เป็นการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์ แต่ปรากฏว่านายเอ ยังไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี และกรณีมีสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามหนังสือกำกับการจำหน่าย ดังกล่าวข้างต้น (รวมงูเหลือมและงูหลาม จำนวน 14 ตัว) โดยไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ การกระทำดังกล่าว มีความผิดดังนี้

1. มาตรา 18 วรรคหนึ่ง ฐาน “ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต  มีอัตราโทษตามมาตรา 90 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. มาตรา 33 วรรคหนึ่ง ฐาน “จัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี” มีอัตราโทษตามมาตรา 95 จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกอบมาตรา 112 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จึงควบคุมตัวนายเอ (นามสมมติ) เป็นผู้ต้องหา พร้อมตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางดังกล่าวข้างต้น  (รวมทั้งสิ้น 211 ชนิด จำนวน 1,681 ตัว) (มูลค่าของกลาง จำนวน 100,000 บาท) นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมอบให้นายถิรเดช ปาละสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวโทษ

อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่าของกลาง เนื่องจากมีหลายประเภท หลายชนิด จำนวนมาก ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายในทันที เพื่อให้การจัดการสัตว์ป่าของกลาง มีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี ในระหว่างดำเนินคดี จึงได้ฝากสัตว์ป่าของกลาง ตามชนิดและจำนวนดังกล่าว ไว้กับนางสาวณัฐณิชา ฤทธิ์กันโต อายุ 42 ปี ให้ดูแลรักษาสัตว์ป่าของกลางทั้งหมดไว้ในสถานที่เกิดเหตุ ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามโอน ทำให้สูญหายหรือเสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขณะเดียวกัน หากทำให้สัตว์ป่าเสียหาย สูญหาย ประเมินมูลค่าสัตว์ป่าไว้ 100,000 บาท และได้รับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา

นอกจากนี้ นายเอ จะยื่นคำขอต่อพนักงานสอบสวน ขอรับสัตว์ป่าของกลางทั้งหมด มาดูแลรักษาไว้เองในระหว่างการดำเนินคดี ไว้ในสถานที่เกิดเหตุ โดยยินดีให้พนักงานสอบสวนเรียกเงินค่าประกันทรัพย์ของกลางทั้งหมดต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน