คณะกรรมาธิการการปกครอง ลงพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รับฟังการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

52

12 กันยายน 2563 นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายอารี ไกรนรา รองประธานฯและคณะ ลงพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการสัมมนา เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาอำเภอทุ่งใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ มีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายอำเภอทุ่งใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ร่วมให้การต้อนรับ มีประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอใกล้เคียงประมาณ 500 คนร่วมสัมมาพร้อมทั้งยื่นหนังสือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

สำหรับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอใกล้เคียง ส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ เนื่องจากยังเป็นที่ดินสาธารณะ หรือเขตอนุรักษ์ นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับถนนหนทางที่แคบไม่มีไหล่ทาง การเดินทางสัญจรไม่สะดวก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายบ่อยครั้ง อีกทั้งประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการทั้งการชำระค่าน้ำประปา และติดต่อขอใช้น้ำขอขยายเขต เนื่องจากสำนักงานของ กปภ.ตั้งอยู่ที่ตำบลจันดี อำเภอฉวาง ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 30 กิโลเมตร จึงมีความต้องการให้ กปภ.ไปตั้งศูนย์บริการที่อำเภอทุ่งใหญ่ด้วย

นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า แม้ว่าคณะกรรมาธิการจะมาจากหลายพรรคการเมืองทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน แต่ก็มีความตั้งใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายลง

อย่างไรก็ตามในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมตอบคำถามและชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ด้วย ได้แก่ สำนักงานทางหลวงที่ 16 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน