มอบรถยนต์แก่ผู้โชคดีโครงการ TQM Family Club 2019

76

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา(ที่3จากซ้าย) ประธาน ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQMมอบรางวัลรถยนต์ Toyota Yaris Ativ มูลค่ากว่า 5แสนบาท แก่คุณชมภูนุช สร้อยจิต ลูกค้าผู้โชคดีจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ TQM Family Club ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อขอบคุณและตอบแทนสมาชิก   ที่ซื้อประกันภัยกับ TQM โดยครั้งนี้มีลูกค้าสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกจำนวนกว่า 3 แสนราย ณ ทีคิวเอ็ม สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้