ผู้รับเหมาทิ้งงาน นอภ.ช่วยไกล่เกลี่ย ให้กลับมาสร้างบ้านต่อ

45

วันที่11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ร่วมกับ นายธนกฤตย์ กอบกิจเกิดดี ปลัดอำเภอ นางสาวชไมพร พูลเพิ่ม กำนันตำบลหัวดง นายปัญญา ฤทธิ์กระจาย ผญบ.ม.10 ต.หัวดง นายบรรพต เจริญศิลป์ ผญบ.ม.2 ต.หัวดง ได้ร่วมกันไกล่เกลี่ย เรื่องการรับเหมาก่อสร้างทำบ้าน ซึ่งผู้รับเหมาได้เบิกเงินไปก่อนทั้งหมดแล้ว (สองแสนห้าหมื่นบาท) แต่ทิ้งงานไม่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

นางสาวนุชนาฎ ยิ้มเจริญ ราษฎร ม.10 ต.หัวดง ผู้ได้รับความเดือดร้อน แจ้งว่านายบุญชอบ ยิ้มเจริญ ราษฎร ม.2 ต.หัวดง ผู้รับเหมา (ซึ่งมีนามสกุลเดียวกันแต่ไม่ใช่ญาติกัน)ได้เบิกเงินไปหมดแล้ว แต่ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ จนเวลาผ่านไป 4 เดือนกว่า สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของบ้าน วันนี้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงได้ดำเนินการไกล่เกลี่ย จนเป็นที่ยุติ โดยผู้รับเหมาจะรับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ณ ห้องปฎิบัติงานนายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่าย

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์ /รายงาน