สกลนคร ชูบ้านห้วยหีบ นาสีนวล แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวภูไท

58

นายไชยา พรหมา ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.หนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร ดร.มหานิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ.เดินทางไปยัง วัดโพธิ์ศรีจันทร์ บ้านห้วยหีบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร สักการบูชาหีบโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านห้วยหีบ

จากนั้น เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากชาวชุมชน ที่นำมาแสดงผลงานมากมาย อาทิ การทอผ้า การผลิตสมุนไพร ผ้าย้อมคราม งานหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์การแปรรูปพืชผลด้านการเกษตร และวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านวัฒนธรรม เพื่อหนุนเกิดแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนคนภูไทบ้านห้วยหีบ-นาสีนวล และชูให้เป็นแหล่งศึกษาวิถีชีวิตคนภูไทเกิดโฮมสเตย์สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ขึ้น จากนั้นร่วมบรรยายรับฟังปัญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

ภูไทห้วยหีบ เป็นชนเผ่าภูไท เดิมเป็นชุมชนเล็กๆ อพยพมาจากเมืองภูวังอ่างคำ ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ของประเทศ สปป.ลาว เมื่อประมาณปี พ.ศ.2373 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากประสบกับภาวะฝนแล้ง ได้รับความอดอยาก จึงได้อพยพตามลำน้ำโขงตอนล่าง มาตั้งหลักปักฐาน สร้างหมู่บ้านในป่า ใกล้ลำห้วยสายหนึ่ง อันเกิดจากเทือกเขาภูพาน

วันหนึ่งชาวบ้านได้พากันออกไปหาปลาในลำห้วยใกล้หมู่บ้าน และได้ไปพบหีบใบหนึ่งในห้วย หีบใบนั้น กว้างประมาณ 50 ซ.ม. ยาว 1 ม. จึงช่วยกันพยายามยกหีบใบนั้นขึ้น แต่ยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้น ชาวบ้านเลยแปลกใจ และ เข้าใจกันว่าหีบนั้นคือหีบภูตผีหรือมีเทวดาอารักษ์ การจับปลาในวันนั้น ก็ไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียว ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าห้วยหีบ

ปี พ.ศ.2460 ได้เกิดโรคฝีดาษระบาดในหมู่บ้าน จนทำให้มีการอพยพครั้งใหญ่มาทางทิศเหนือซึ่งไม่ไกลจากที่เดิมนัก เพื่อหนีโรคร้ายและอีกกลุ่มหนึ่งแยกออกจากบ้านห้วยหีบ ไปตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่ทางทิศตะวันตกประมาณ 2 ก.ม คือบ้าน นาสีนวลในปัจจุบัน สิ่งที่ตามมากับการอพยพก็คือภาษา วัฒนธรรม อาชีพ ความเป็นอยู่ และความเชื่อ ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ที่โดดเด่น

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร/รายงาน