ซีพี ออลล์ MOU สร้างภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง

91

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงาน CONNEXT ED เป็นผู้แทนบมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง” ร่วมกับ นายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับสะแก, นายประหยัด ทัพธานี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน และนางมรัชนก บุญภารดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) เพื่อนำร่องสร้างภาคีเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถัง ภายใต้การดำเนินโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) พร้อมขยายเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ่มเพาะเยาวชนด้านการจัดการขยะ และลดปริมาณขยะทั้งในโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน