“ไทยสร้างสรรค์”ชี้ 3 วิกฤติ ขย่มไทยรัฐบาลต้องรับฟังเสียงสะท้อน

แชร์

สมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.)

นักวิชาการสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.)Thai Sangsan Institute ชี้ 3 วิกฤติของประเทศ”โควิด-เศรษฐกิจ-การเมือง” เปิดรับฟังปัญหาทุกด้าน 3 แกนนำ

สถาบันฯ”Mr.p-สารวัตรแรมโบ้-อาจารย์แหม่ม (นักกฎหมาย-นักวิจัย)” ชี้ในวิกฤติย่อมมีโอกาส ใช้จุดแข็งของประเทศด้านสาธารณสุข สร้างรายได้เข้าประเทศด้วยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เที่ยวสนุกปลอดภัยแบบNext Normal

นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)Thai Sangsan Institute ,อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร เลขาธิการสถาบันฯ(ผอ.หลักสูตรนิติฯ ม.รังสิต)แกนนำยุทธศาสาตร์ด้านกฎหมายที่รวบรวมนักกฎหมายปริญญาเอกทำดีเพื่อแผ่นดิน และ พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้”ตำรวจน้ำดีขวัญใจประชาชน ที่ปรึกษาสถาบันฯและประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด ได้มองปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยว่า คนไทยกำลังเผชิญกับปัญหา 3 ด้านจะเรียกว่าเป็น 3 วิกฤติก็คงไม่ผิด นั้นก็คือ วิกฤติทางด้านโรคระบาดโควิด19….ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหาทางด้านการเมือง ซึ่งทางคณะกรรมการสถาบันฯซึ่งมาจากบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ นักธุรกิจ-นักกฎหมาย-นักวิชาการด้านสุขภาพ-นักธุรกิจรุ่นใหม่(สตาร์ทอัพ)-นักศึกษาและคนในวัยทำงานที่มีอุดมการณ์มาร่วมกันรวมพลังทำในสิ่งดี ๆ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ทางการเมืองทำดีเพื่อแผ่นดิน เราได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้คนไปพร้อมกับพลังคนรุ่นใหม่ของสถาบันฯ ทำให้เราเห็นว่าในยามวิกฤติเราต้องรับฟังปัญหาทุกด้านให้มาก ๆ แล้วเอาปัญหานั้นมาสังเคราะห์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ซึ่งเราเชื่อว่าในวิกฤตินั่นย่อมมีโอกาส ซึ่งวิกฤติโควิดเราทำได้ดีไม่ห่วง แต่พวกเราต้องการ์ดไม่ตก

สำหรับเรื่องนี้เราทำได้ดีได้รับคำชมเป็นจุดแข็งของไทย ที่เราจะสร้างรายได้เข้าประเทศด้วยการท่องเทียวเชิงการแพทย์ เป็นท่องเที่ยวแบบใหม่ เที่ยวสนุกปลอดภัยและNext Normal

ประธานสถาบันฯกล่าวอีกว่าประเด็นเศรษฐกิจ เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันปัญหาเกิดทั้งโลกมาจากโควิดด้วย ดังนั้นในยามนี้ที่เราได้เปรียบการดูแลโควิด โรงงานต่าง ๆ เปิดได้แล้ว เราต้องเร่งผลิตสินค้าที่มาตอบโจทย์ที่คนทั้งโลกต้องการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สินค้าส่งออกที่ติดลบในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องหาทางแก้ไขส่งออกให้มากขึ้น อะไรที่เป็นตัวติดขัดการส่งออกต้องเรียบเร่งจัดการ ส่วนปัญหาการเมืองในช่วงนี้เป็นการตี่นตัวของคนรุ่นใหม่ทางการเมืองมากกว่าในอดีต ปัญหาที่เขาเรียกร้องและอยู่ในกรอบที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้ ก็ต้องรีบเร่งทำ และให้เขาเห็นว่าจริงจัง และจริงใจ โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี่มีบทบาทสำคัญในชีวิตผู้คน ดังนั้นความคิดของคนรุ่นใหม่มันมากับกระแสด้วย เราก็ต้องตามให้ทัน ชีวิตผู้คนก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับกระแสโลกด้วยเหมือนกัน

อาจารย์นิดาวรรณ เลขาธิกาสถาบันฯ (ผอ.หลักสูตรนิติฯม.รังสิต)

ด้านอาจารย์นิดาวรรณ เลขาธิกาสถาบันฯ(ผอ.หลักสูตรนิติฯม.รังสิต) กล่าวว่าวิกฤติทั้ง 3 ด้าน จะว่าไปแล้วในอดีตมันก็เคยเกิด แต่เมื่อมันเกิดเราก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหา เพราะปัญหาย่อมแก้ได้โดยเราต้องทำอย่างจริงจัง โควิดระดบาดเราได้รับคำชมรอเพียงวัคซีน มีวัคซีนปัญหาก็จบแต่เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน สิ่งที่รัฐจะต้องเร่งรีบทำก็คือ หาวิธีสร้างรายได้ให้เกิดในประเทศ คนที่ตกงานรัฐดูแลชดเชยแต่ระยะข้างหน้ามันก็ต้องมีมาตรการอื่นมารองรับอีก ยามนี้ต้องรีบเร่งประกาศตัวรัฐมนตรีคลังให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจ

ส่วนการเมือง ที่กำลังจะมีการชุมนุมคราวนี้มันแตกต่างจากเดิมที่มีประชาชนนักศึกษา คราวนี้มีเด็กมัธยมด้วย ก็ต้องฟังให้มาก ๆ กับเรื่องปัญหาที่เขาเอามาพูด ดิฉันเป็นอาจารย์สอนกฎหมายเชื่อว่า ถ้าทุกอย่างในบ้านเรามันลดความเหลี่อมล้ำได้ ความเป็นธรรมมันต้องเป็นธรรมจริง ไม่บิดไม่เบี้ยวสังคมของความขัดแย้งมันก็จะเบาบางลงไป สรุปคือทุกคนต้องช่วยกัน

พ.ต.อ.สุรโชคฯ “สารวัตรแรมโบ้”

พ.ต.อ.สุรโชคฯ “สารวัตรแรมโบ้” มองถึงปัญหาทั้งสามด้านที่มองว่าเป็นวิกฤติ ว่าในวิกฤติมันก็ต้องมีทางออกเราต้องพยายามช่วยกันหาทางและฟันฝ่าวิกฤติไปให้ได้ และยามที่เกิดวิกฤติที่ผ่านมาประเทศชาติของเราก็ผ่านพ้นวิกฤติมาได้เกือบทุกครั้งแต่ครั้งนี้มันมารุ่มเร้ากันสองด้านทั้ง โควิดและเศรษฐกิจ เลยกลายเป็นสองเด้ง ส่วนปัญหาการเมืองผมยังมองว่าไม่น่าวิกฤติเพราะรัฐยังมีอำนาจเต็มที่ แต่ปัญหาใหญ่มันอยู่พลังของนักศึกษา-นักเรียน หรืออาจจะมีประชาชนร่วมด้วยกลุ่มปลดแอกที่เขาพยายามเรียกร้องในสิ่งที่เขามองว่าผู้ใหญ่เหมือนไม่ได้ฟังเสียงพวกเขา

ประเด็นนี้ก็ต้องฟังและมาดูว่าอันไหนที่เขาเรียกร้องแล้วมันสามารถแก้ไขได้ก็ควรทำ ยังไงก็เป็นลูกหลานของเราไม่ว่าจะฝ่ายไหน ปัญหาของบ้านเราคือเรื่องของความขัดแย้งส่วนใหญ่ก็จะมาจากความไม่เป็นธรรม ความเป็นธรรมที่คนจะยอมรับก็คือ ความเป็นธรรมที่ตรงไปตรงมา และไม่โอนเอียง นั่นเอง

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์