“แพนเค้ก”ร่วมเดินแฟชั่น”เส้นทางผ้าไหม…ความยิ่งใหญ่แห่งภูมิปัญญา”

117

ช่วงบ่ายวันที่ 10 กันยายน 2563 นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานโครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมจัดแสดงโชว์แฟชั่นผ้าไหมกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2 ที่ บริเวณด้านหน้า MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ  โดยมี นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

งาน “เส้นทางผ้าไหม…ความยิ่งใหญ่แห่งภูมิปัญญา” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้พบปะและเปลี่ยนความคิด ความต้องการของผู้บริโภค เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผ้าไหมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อนำพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่อไป  นอกจากนั้นยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาและประชาสัมพันธ์  ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของจังหวัด ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางขึ้น

ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลกให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ และได้ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้ประกอบการ ในกระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่แบบครบวงจร และได้ค้นหาลายอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ประจำจังหวัดเรียกว่า “ลายแคนแก่นคูณ” ได้เข้าร่วมงาน World IKAT Textiles Symposium (WITS) 2019 ณ กรุงจาร์การต้า ประเทศอินโดนีเซีย  ผลสำเร็จของการขับเคลื่อน ประชาชนได้รับประโยชน์ 26 อำเภอ ผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าจำนวน 504 กลุ่ม มีรายได้จากการจำหน่ายรวมทั้งสิ้นกว่า 4,253 ล้านบาท ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไหมมัดหมี่ จ.ขอนแก่น และ กลุ่มจังหวัด ที่รังสรรค์ลายผ้าไหมมัดหมี่อัตลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด เพื่อสืบสานภูมิปัญญาสู่อนาคต ในการเป็นเมืองหัตถกรรมโลก แห่งผ้าไหมมัดหมี่ โดยได้รับเกียรติจาก “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดงชื่อดัง ร่วมเดินแบบด้วย

กานต์ เหมสมิติ รายงาน