น่านเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสะพานข้ามลำห้วยปูขาด

41

วันที่ 8 ก.ย.2563 เวลา 09.00 น.  ภายใต้การอำนวยการของ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน , นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วย หน.สนง.ปภ จ.น่าน สาขาเชียงกลาง ร้อย.อส.อ.ทุ่งช้าง ร้อย.ทพ.ที่ 3206 อบต.และ กำนันตำบลเเละ และผู้นำชุมชน ได้เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสะพานข้ามลำห้วยปูขาด เหตุเกิดช่วง เวลา 02.00 – 07.00 น. ของวันที่ 8 ก.ย. 63 ที่บริเวณบ้านน้ำสอด ม.12 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามชั่วคราว และรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยให้จังหวัดทราบเพื่อขอรับงบประมาณในการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน