เปิดงาน “ข่วงศิลปินพื้นบ้านล้านนา” work shop งานศิลปะ ถ่ายทอดภูมิปัญญางานศิลปะ

204

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 63 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เปิดกิจกรรมข่วงศิลปินพื้นบ้านล้านนา สาธิตภูมิปัญญา และ work shop งานศิลปะ ที่บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย มี นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นอภ.เมือง และศิลปินจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน

งาน”ข่วงศิลปะ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -6 ก.ย. 63 มีการออกร้าน การจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มศิลปินภูมิปัญญาพื้นบ้าน กลุ่มศิลปินขัวศิลปะ กลุ่มศูนย์ดนตรี กวีศิลป์ล้านนา โรงเรียนศิลป์แผ่นดินล้านนา และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ รวมถึงจัดการสอนงานศิลปะ การสาธิต การวาด รูป การปั้น การแกะสลัก ต้องดอกต้องลาย ตัดตุง การสานไม้ไผ่ เครื่องจักสานและงานหัตถกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “เชียงรายเมืองศิลปะ” มาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง พัฒนาต่อยอดงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับศิลปินขึ้นสู่สากล

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน