“ไอศครีมข้าวหมาก รสมิกซ์เบอรี่” ต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ผลงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

86

นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นำสื่อมวลชน ไปดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563  ที่ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ซึ่งได้นำงานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ “ไอศครีมข้าวหมาก รสมิกซ์เบอรี่”ที่มีความแปลกใหม่และมีรสชาติโดดเด่น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ภายใต้แนวคิดพัฒนาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว พบว่า กลุ่มเกษตรกรบ้านเก่าน้อย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ในกระบวนการขัดสีข้าวพันธุ์กข.6 และคัดขนาดคุณภาพเมล็ดข้าวสารเพื่อบรรจุขาย มีปลายข้าวเหลือจำนวนมาก ซึ่งทางกลุ่มได้นำไปทำข้าวหมากขายตามตลาดสดทั่วไป ทางคณะทำงานประกอบไปด้วย จรัญจิต เพ็งรัตน์, สุคนธ์ ท้วมมา, สุภัคชนม์ คล่องดี, วราภรณ์ ประเสริฐ , สุวีณา จันทพิรักษ์ และ ยุทธจักร์ ชาวกะมุด จึงได้นำข้าวหมากมาสร้างมูลค่าเพิ่ม นำมาผสมกับผลไม้ในตระกูลเบอรี่ อาทิ ลูกหม่อน ให้มีรสชาติแปลกใหม่  อีกทั้งพัฒนาสูตรต้นแบบสำหรับฝึกอบรมเกษตรกร โดยคณาจารย์จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนเป็นผลสำเร็จ

นอกจากนี้ได้ฝึกอบรมให้กลุ่มเกษตรกรบ้านเก่าน้อย อ.พยัคฆภูมิพิสย จ.มหาสารคาม จำนวน 30 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ บรรจุกล่องไอศครีมขนาด 90 กรัม ขายในราคาประมาณ 60 บาท พร้อมกันนี้อยู่ในระหว่างยื่นขอเลขผลิตภัณฑ์อาหารและยา (อย.) ซึ่งหากได้รับแล้ว ก็จะสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ต่อไป

กานต์ เหมสมิติ /รายงาน