เซ็นทรัล จ.พิษณุโลก กระฮึ่ม!เปิดงาน FTA Fair

97

“กรมเจรจาการค้าฯ”ขับเคลื่อน “FTA Fair : สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลด้วย FTA” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.พิษณุโลก

5ก.ย.63/นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “FTA Fair : สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลด้วย FTA”  สำหรับบรรยากาศภายในงานได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ นำสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมาจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 20 บูธ เช่น ละมุด organic และกาแฟบ้านห้วยตมจากสุโขทัย เครื่องสำอางอะโวคาโดจากตาก ผลิตภัณฑ์เสริมความงามส้มซ่าและเมล่อนจากพิษณุโลก และผ้าทอจกลายจากอุตรดิตถ์

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มแต้มต่อทางการค้า ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ และเปิดคลินิก FTA Center ให้ข้อมูลและคำแนะนำเรื่องการค้าระหว่างประเทศ และกิจกรรมนาทีทองแจกของรางวัล

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ที่ได้ชม ชิม ช้อป พร้อมสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน