ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จัดแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่านประจำปี 2563

135

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมป่ากลาง บ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขา ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง เกิดความรักความสามัคคี และช่วยเพิ่มพื้นที่ทางโอกาสในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้แสดงความสามารถทางด้านการกีฬา รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน อีกช่องทางหนึ่ง

จังหวัดน่าน มีชาวไทยภูเขา 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ม้ง ขมุ ถิ่น(ลัวะ) เมี่ยน(เย้า) มลาบรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขา ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง เกิดความรักความสามัคคี และช่วยเพิ่มพื้นที่โอกาสกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้แสดงความสามารถทางด้านการกีฬา รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ และส่งเสริมการเล่นกีฬาป้องกันยาเสพติดในชุมชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดไ ด้อีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับประเภทชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน
ประเภทกีฬาสากล 1.กรีฑา 2.เซปักตะกร้อ 3.เปตอง 4.ฟุตบอล 5.วอลเลย์บอล
กีฬาพื้นบ้าน 1.กลิ้งครก 2.ขว้างสาก 3.ขว้างมีดสั้น 4.ขว้างลูกข่าง 5.ชักเย่อ 6.ตักน้ำใส่กระบอก
7.เป่าลูกดอก 8.พุ่งหอกชัด 9.ยิงหน้าไม้ 10.วิ่งแบกก๋วย

ส่วนบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ ทามกลางแสงแดด อากาศที่ร้อนระอุ แต่การแข่งขันทุกชนิดกีฬายังคงแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน