เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมฝ้ายทอมือ ของดีวิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล” ที่ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 4 กันยายน 2563 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมฝ้ายทอมือ ของดีวีถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล” ณ ลานสุขสยาม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม โดยมี นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร แม่งานใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ว่า งานมหกรรมฝ้ายทอมือ ของดี วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล จัดขึ้นเพื่อพัฒนายกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมครามให้โดดเด่นในรูปแบบของ เสื้อผ้าสําเร็จรูป ของใช้ ของประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นสินค้าระดับสากล และเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างรายได้มาสู่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้มากขึ้น ระหว่าง วันที่ 3-7 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานสุขสยาม 1และ สุขสยาม 2 ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ภายในงานมหกรรมฝ้ายทอมือ ของดี วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล ประกอบด้วย

  • ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนของจังหวัดยโสธร และกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2
  • นิทรรศการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสวยงาม
  • ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอ คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในอาชีพทอผ้าของชาวบ้านในจังหวัดยโสธร และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

สิริมา วัฒโน รองผวจ.ยโสธร

ทางด้าน น.ส.สิริมา รองผวจ.ยโสธร กล่าวว่า ปัจจุบันผู้คนมีความสนใจในวิถีชุมชน วิถีชาวบ้าน ความเป็นธรรมชาตินิยม รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งผ้าทอของอีสาน ก็เป็นหนึ่งจุดสนใจจนเป็นที่นิยม และเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้มีการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ในรูปแบบต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นสากล เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก สามารถขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจต่อไป

ซึ่งจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตผ้าทอมือ และมีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือให้มีราคาสูงจากการพัฒนารูปแบบ การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานตามความต้องการของผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

เสน่ห์ผ้าทอมือของจังหวัดยโสธร คือ งาน Handmade ทอด้วยมือ และย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นสีย้อมผ้านั้นได้มาจากต้นไม้ ใบไม้ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น เปลือกไม้ใบไม้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำไปต้มน้ำให้เดือดเพื่อจะได้สีต่างๆ ตามสีของเปลือกไม้ใบไม้แต่ละชนิด เช่น สีแดง ได้จากดอกคำฝอย รากยอ ครั่ง , สีน้ำเงิน ได้จากต้นคราม , สีเหลือง ได้จากแก่นขนุน ขมิ้นชัน ดอกดาวเรือง แก่นแข รากต้นสะกือ ใบสาบเสือ ใบสมอและเหมือดแอ่ , สีดำ ได้จากลูกกระจาย ลูกมะเกลือ , สีชมพู ได้จากต้นมหากาฬและต้นฝาง , สีน้ำตาล ได้จากฝักคูณ , สีม่วงอ่อน ได้จากลูกหว้า , สีเขียว ได้จากใบดอกแก้วและสบู่เลือด ฯลฯ จากการใช้สีธรรมชาติ ทำให้ผ้าทอที่ได้ไม่มีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้ทอและผู้สวมใส่ จากความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตที่มีความละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้น จึงทำให้ผ้าทอของจังหวัดยโสธรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความงามโด่ดเด่นเป็นธรรมชาติ และเป็นผ้าทอมือที่มีผืนเดียวในโลก โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

กานต์ เหมสมิติ รายงาน