นม 137 ดีกรี รับรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากนิตยสาร Business+

133

นางสาวอริสา กุลปิยะวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายนมอัลมอนด์ นมวอลนัท และนมพิสตาชิโอ แบรนด์ 137 ดีกรี  รายแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับมอบรางวัล PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020 จาก รศ. ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับคัดเลือกจากการสำรวจผลความนิยมของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ ให้เป็นสินค้านวัตกรรมประเภทไลฟ์สไตล์ กลุ่มผลิตภัณฑ์นมทางเลือก โดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ C ASEAN Ratchada กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้