เข้าพบอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

164

3 ก.ย.63 /พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้เดินทางมาเข้าพบนายธัญญา เนติธรรมกุล ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อหารือแนวทางการสร้างฝาย,แหล่งน้ำ สำหรับเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่า ซึ่งจะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องเกษตรกรให้มีน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ถือเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอีกทางหนึ่ง

หลังจากนั้นได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน

ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติฯได้ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และมาตรา 121 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562