สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทยยื่นหนังสือขอให้จัดสรรงบประมาณทดแทนการลดภาษีของรัฐบาลคืนแก่ท้องถิ่น

72

วันที่ 3 ก.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย โดยผู้บริหารท้องถิ่นจากทั่วประเทศกว่าร้อยคน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐสภา เรื่องขอให้จัดสรรงบประมาณทดแทน จากการได้รับผลกระทบในการลดภาษีของรัฐบาลคืนแก่ท้องถิ่น เนื่องจากท้องถิ่นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในการบริหารงานผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย (นายก อบต.คลองสาม) จ.ปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีการตราพระราชกฤษฎีกาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทให้ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ระบาด ให้มีการลดภาษีลงร้อยละ 90 เหลือร้อยละ 10 เข้าท้องถิ่น และในส่วนที่รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้ คือภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณร้อยละ 40 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ อบต. และเทศบาลได้รับผลกระทบในเรื่องการขาดรายได้จากภาษีที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่ประชาชนเป็นผู้เสนอไว้ ให้ท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยเร่งด่วน ซึ่งมี อปท. หลายแห่งที่ได้รับผลกระทบเรื่องงบประมาณดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถดูแล แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้

​​ทั้งนี้ ทางสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ในนามตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงได้ยื่นหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ดังกล่าว นำปัญหาที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลลดภาษีในปีงบประมาณ 2563 ดังกล่าว เสนอต่อรัฐบาลเพื่อหางบประมาณทดแทนงบประมาณที่หายไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอ ในการบริหารงานโดยด่วน

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ยังกล่าวอีกว่า ทั้งตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นจากทางภาคกลางทั้ง 10 จังหวัดร้อยกว่าคนได้ดำเนินการยื่นเรื่องทั้งหมดแก่นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้อีสาน” นักการเมือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตัวแทนรัฐบาลที่มารับหนังสือดังกล่าว โดยนายสุภรณ์ ได้รับปากแก่ สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ว่าจะนำเรื่องราวดังกล่าวเข้าประชุม ครม.อย่างเร่งด่วน อีกทั้งในส่วนของทางตัวแทนของสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ในแต่ละภาคก็ให้ยืนหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ทางรัฐบาลช่วยพิจารณาถึงความเดือดร้อนของ อปท.ในขณะนี้ต่อไป

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี / รายงาน