“กรมเจรจาฯ”พร้อมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยลุยตลาดส่งออก

73

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

‘กรมเจรจาฯ’ เตรียมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สร้างความพร้อมเกษตรกร เพิ่มโอกาสสินค้าเกษตรไทย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จัดสัมมนา “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสหกรณ์ไทยสู่การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA)” และยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพร่วมออกบูธ ในงาน “FTA Fair : สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลด้วย FTA” เพื่อมุ่งพัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ชี้ช่องใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า การส่งออก การค้าออนไลน์ และการพัฒนาสินค้าเกษตรไทย รับมือการแข่งขันเสรี (เอฟทีเอ) มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 100 คน

ขณะเดียวกัน จะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพสินค้ากล้วยและกล้วยแปรรูปของสหกรณ์กล้วยแปรรูปตำบลหนองตูม จำกัด อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่ มีศักยภาพส่งออกและมีการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ซึ่งไม่เก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าส่งออกจากไทยแล้ว

นางอรมน กล่าวว่า ยืนยันยังจัดกิจกรรมต่อเนื่องในจังหวัดพิษณุโลก โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ ได้นำสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มาจำหน่ายในงาน “FTA Fair : สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลด้วย FTA” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.พิษณุโลก ซึ่งมีสินค้าเข้าร่วมกว่า 20 บูธ เช่น ละมุดออร์แกนิคจากสุโขทัย ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และข้าวบ้านข่อยสูงจากอุตรดิตถ์ มะขามและมะขามแปรรูปจากเพชรบูรณ์ กล้วยแปรรูปจากพิษณุโลกและสุโขทัย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะโวคาโดจากตาก ผ้าทอจกลายจากอุตรดิตถ์ และน้ำมันรำข้าวบ้านเขาแหลมจากนครสวรรค์

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งวัน อาทิ กิจกรรมนาทีทองสินค้าดีลดราคา การตอบคำถามรับของรางวัล เวทีสัมมนาให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ต่างประเทศ

“การลงพื้นที่และจัดสัมมนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เข้าใจถึงช่องทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ไทยทำกับ 18 ประเทศคู่ค้า จนส่งผลให้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกจากไทย ซึ่งเป็นการเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทยในการขยายตลาดไปต่างประเทศ” นางอรมน เสริม

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน