สืบทอดประเพณีพื้นเมืองโบราณทานสลาก-แข่งเรือประเพณีปลอดเหล้าเบียร์

แชร์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ที่วัดช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สถานที่จัดงานประเพณีทานสลากภัต ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีพื้นเมืองโบราณ ที่มีมายาวนาน และมีการแข่งเรือประเพณีเรือปลอดเหล้าเบียร์ประจำปี 2563 ที่มีเรือแข่ง มีหัวเป็นพญานาค

โดยมีคณะศรัทธาสาธุชน นำก๋วยสลาก ดอกไม้และนำเครื่องไทยทาน อัฐบริขาร ข้าวตอก ดอกไม้ ถวายแด่พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในแต่ละจุด โดยทุกชุมชนหมู่บ้านได้ตั้งเต็นท์โดยรอบพระวิหาร และรอบลานวัดช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง ก๋วยสลากภัตที่สานจากไม้ไผ่ หรือที่เรียกว่า ก๋วยสลาก ข้างในถูกห่อหุ้มด้วยใบขมิ้นหรือใบไพร บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง อาหารปรุงสุก พริก กะปิ น้ำปลา น้ำมันพืช หอม กระเทียม พริกแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ด้านบน ก๋วยสลากจะมีใบหมากฟู ไม้ดอกไม้ประดับมัดรวมกัน มีเทียนบุหรี่ มัดติดไม้เสียบเงินที่เป็นปัจจัย ข้างในก๋วยสลากจะมีใบโพยทานที่เขียนไว้ว่า สลากก๋วยนี้ จัดตานอุทิศไปหาคนที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น พ่อแม่พี่น้องญาติมิตร และเจ้ากรรมนายเวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพดาพรหมชั้นต่างๆ และแต่ละบ้านในหมู่บ้านจัดก๋วยสลาก มาร่วมงานที่วัดเป็นกลุ่มเป็นคณะ เพื่อนำมาถวายแก่พระภิกษุสามเณร

ส่วน การแข่งเรือประเพณี ปลอดเหล้าเบียร์ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน โดยจัดขึ้นที่สะพานพัฒนาภาคเหนือ ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 บริเวณแม่น้ำน่าน สนามเทศบาลเมืองน่าน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือประเภทเรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก ประเภทแบบโบราณและประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานให้ดำรงไว้สืบไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์