เขื่อนสิริกิติ์จัดซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 2กรณีเกิดเพลิงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

109

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ภาวะวิกฤตระดับ 3 (ED3) เป็นประธานในการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 2 (ED2) ประจำปี 2563 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตู้ Main Breaker Station Service KW2A ณ ชั้น B 1 อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และภายหลังการซ้อมฯ ได้จัดประชุมสรุปผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน และปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง

นายวรพจน์ วรพงษ์ ผอ.เขื่อนสิริกิติ์ กล่าวว่า สำหรับการซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ในครั้งนี้ ได้สมมติเหตุการณ์ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ไหม้ตู้ Main Breaker Station Service KW2A ณ ชั้น B 1 อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เวลา 09.10 น. โดยผู้ปฏิบัติงานประสบเหตุ จำนวน 3 คน พร้อมควบคุมสถานการณ์เบื้องต้น แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงรายงานผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 1 (ED1) เพลิงได้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ จึงแจ้ง นายวิโรจน์ แสงพานิชย์ หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินระดับ (ED2)

จากนั้นได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินที่ความรุนแรงระดับ 2 และแจ้งให้มีการอพยพผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปที่จุดรวมพลบริเวณหลังโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ แจ้งติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานสนับสนุนภายใน อาทิ แผนกรักษาความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์ ทีมดับเพลิง และทีมค้นหาช่วยชีวิต เข้าให้ความช่วยเหลือ และระงับเหตุดังกล่าว โดยมีการลำเลียงผู้บาดเจ็บไปจุดคัดกรองผู้ป่วย บริเวณโรงจอดรถโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จากนั้น ED2 ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ คณะทำงานฯ เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบว่า คอนกรีตผนังห้องทิศตะวันออกมีรอยแตกร้าว แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง พร้อมประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเบื้องต้นประมาณ 3,000,000 บาท มีผลกระทบต่อการเดินเครื่อง ไม่สามารถเดินเครื่องได้ทั้ง 4 Unit โดยมีระยะเวลาแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ 9 เดือน

 

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน