เชิญถุงยังชีพ-กระเป๋ายาพระราชทานฯให้ผู้ประสบอุทกภัย “ฮีโกส”ใน จ.อุตรดิตถ์

81

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 63 เวลา 10.00 น.หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพและกระเป๋ายาพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอท่าปลา อ.ลับแล และอ.เมือง โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,500 ชุด และกระเป๋ายา จำนวน 600 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วย พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์และ นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา ร่วมในพิธีเชิญถุงยังชีพและกระเป๋ายาพระราชทาน มอบแก่ราษฏร ที่ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน “ฮีโกส”ในครั้งนี้

สำหรับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับอิทธิพล จากร่องมรสุมกำลังแรง “ฮีโกส”ไปเมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม ที่ผ่านมาซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ 21 ตำบล 147 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน1,618 ครัวเรือน 7,542 คน บ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบ 1,352 หลัง พื้นที่การเกษตร 2,477.75 ไร่ บ่อปลา 129 บ่อ ปศุสัตว์ 60 ตัว และสิ่งสาธารณประโยชน์ 66 แห่ง

ทั้งนี้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอท่าปลา จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางเงิน อุทจันทร อายุ 88 ปี สะโพกหักไม่สามารถเดินได้ 2.นางอ๊อด พิชัย อายุ 91 ปี เป็นโรคความดันโลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง และความจำสับสน ทั้ง 2 รายอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลท่าปลา จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มอบสิ่งของถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ป่วย พร้อมให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนอีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน