หน้าแรก Headline วัฒนธรรม จ.เลย จัดงานวิถีไทเลย แฟชั่นผ้าไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัฒนธรรม จ.เลย จัดงานวิถีไทเลย แฟชั่นผ้าไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

152

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 29 ส.ค.63 ที่สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายปัญญา วงศ์ศรีแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอหนองหิน นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมในงาน มีการแสดง แฟชั่นผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดง Opening show จากมหาลัยราชภัฎเลย การแสดงเดินแบบกิตติมศักดิ์ของจังหวัดเลย จำนวน 12 ชุด การเดินแบบผ้าเมืองเลย จากนายแบบสโมสรฟุตบอล เมืองเลยยูไนเต็ด นางแบบจากเวทีการประกวด Miss Grand loei จำนวน 12 คู่ การเปิดตัวชุดประจำชาติจังหวัดเลย โดยมิสแกรนด์จังหวัดเลย ปี 2019 และการแสดงวงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน

นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นงาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในวันนี้เป็นที่ประจักษ์ทราบทั่วกันว่าพระราชจริยาวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพสกนิกรชาวไทยต่างปลาบปลื้มชื่นชมพระบารมีพระองค์ทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทรงสนพระทัย ในทุกข์สุข ของอาณาประชาราษฎร์ ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการตรากตรำพระวรกาย โดยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองให้พัฒนาใช้เป็นอาชีพเลี้ยงตัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นการช่วยลดการบุกเบิกพื้นที่ป่าเขาเพื่อการเกษตรของราษฎรได้อีกทางหนึ่ง เป็นการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชนบทให้ดีขึ้น พระเกียรติคุณอันประเสริฐนี้ มิใช่จะเป็นที่ซาบซึ้งเฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่แผ่กระจายไปทั่วโลก

นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งาน “วัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และถ่ายทอดมรดกผ้าไทยเมืองเลย ให้แพร่หลาย สร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านวัฒนธรรม สู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การจำหน่ายและจัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลยเพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว และส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดในเชิงบวกอีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับผ้าไทยท้องถิ่นที่มีการผลิตตามกลุ่มชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเลย มีลายผ้าที่ขึ้นชื่อและได้รับรางวัลการันตีมาแล้วหลายเวที เช่น ผ้าทอลายนางหาญบ้านไทดำ อ. เชียงคาน ผ้าทอลายจุ้มตีนหมา กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ อ. เมืองเลย ผ้าทอลายไม้สนแปก กลุ่มทอผ้าบ้านกกบก อ. วังสะพุง ผ้าทอลายหมี่คั่นนางพญาขิด กลุ่มผ้าย้อมไม้ อ. เมืองเลย ผ้าทอลายยกดอกพิกุล อ. นาด้วง และผ้าทอลายบัวหงาย อ. เมืองเลย

บุศย์ สิริปัญญาพร จ.เลย/รายงาน