ศูนย์บัญชาการอำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอเวียงสา

81

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 25563 เวลา 10.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอเวียงสา จ.น่าน แม้ระดับน้ำจะลดสู่ภาวะปกติ   มทบ.38/ศบภ.มทบ.38 โดย พ.ท. บัณฑิต ชาวกัณหา ผบ.ม.2 พัน.15 พร้อมคณะนายทหาร เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จัดกำลังพล 5 ชุดปฏิบัติการ รวม 60 นาย ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ร่วมฟื้นฟูเก็บกวาด ทำความสะอาดอาคารสถานที่วัด , โรงเรียน , ถนน และที่พักอาศัยบ้านเรือนราษฎร หลังจากปริมาณน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ในพื้นที่ บ.ดอนแท่น , บ.ดอนแก้ว และ บ.กลางเวียง ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตเป็นปกติได้โดยเร็ว อีกทั้งยังให้การสนับสนุนรถครัวสนามพร้อมเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร สนับสนุนศูนย์บัญชาการอำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอเวียงสา เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยวันละ 800-1,000 กล่อง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน