นักเรียน ร.ร. บ้านโคกมะขาม คว้ารางวัลสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

346

นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมะขาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกมะขาม ได้แก่ ด.ญ.ศิรินญา พลพิชัย, ด.ญ.ขนิษฐา รักษายศ และด.ช.เจตนิพัทธ์ สมจิตต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2563 จัดโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแนวคิดประดิษฐ์จากถุงนม เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร หรือสิ่งของ ที่คนเราส่วนใหญ่กินอาหาร ดื่มนม หรือเอาสิ่งของออกก็จะทิ้งมากกว่าเก็บไว้ใช้ ทำให้เป็นขยะที่เหลือใช้เป็นจำนวนมาก และเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหากกำจัดผิดวิธี หรือทิ้งเกลื่อนกลาด อีกทั้งพลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้เวลาย่อยลสลายนานประมาณ 450 ปี นักเรียนจึงร่วมกันคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่ชื่อว่า พวงมาลัยแสนสวยจากถุงพลาสติกโดยมี นางวิไลลักษณ์ จุลเลษ ครูที่ปรึกษา

ด้าน ด.ญ.ศิรินญา พลพิชัย กล่าวว่า การทำพวงมาลัยจากถุงพลาสติกสืบเนื่องจาก นักเรียนในโรงเรียนดื่มนม ซึ่งถุงนมมีจำนวนมาก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารณรงค์ในการลดและคัดแยก ขยะ ทำให้มีแนวคิดที่จะแปรสภาพของเหลือใช้จากถุงนม โดยมีขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน 1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ โดยเฉพาะถุงนม ถุงพลาสติก มาล้างทำความสะอาดและตากแดดให้แห้ง 2. ตัดถุงให้เป็นกลีบขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร เตรียมไว้ 3. นำกลีบที่เตรียมไว้มาร้อยเป็นมาลัยตามแบบที่ต้องการและ4. เตรียมส่วนประกอบพวงมาลัยและประกอบตามรูปแบบที่ต้องการ นำพวงมาลัยมาจัดใส่กล่องและติดโบว์ให้สวยงามวัสดุที่ใช้ ถุงพลาสติก ถุงนมที่นักเรียนดื่มแล้วในโรงเรียน ถุงพลาสติกเหลือใช้จากบ้านนักเรียน เข็มร้อยมาลัย ด้าย ดอกไม้พลาสติกใช้ตกแต่ง กรรไกร และคัตเตอร์ ค่าใช้จ่าย ด้วยร้อยมาลัย 1 ม้วน 25 บาท ดอกไม้ตกแต่ง 1 ห่อ 50 บาท ซึ่งรวมรายจ่าย 75 บาทการใช้ประโยชน์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้เป็นของขวัญวันแม่ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม นำของเก่ามาใช้ใหม่ ปฏิบัติตนตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง ลดจำนวนขยะ เพิ่มมูลค่าของวัสดุ

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช รายงาน