รมว.พลังงาน มอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)

วันที่ 28 ส.ค. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน พร้อม ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ในโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) ให้กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้รับมอบ ที่ร้านใบชะมวง วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Advertisement    

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า ยินดีกับคณะครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง และชาวระยอง ที่ได้มีศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่น และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอันมีค่าในจังหวัดระยอง ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  ตลอดจนการนำความรู้และการสนับสนุนต่างๆ มาช่วยกันพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ได้ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะและประสบการณ์จริง ก่อให้เกิดความรู้สึกสำนึกรักบ้านเกิด จนสามารถนำไปสร้างอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารในจังหวัดระยองในอนาคต เพื่อรองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการแปรรูปอาหารต่อไปได้

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง กล่าวว่า  GC ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง พัฒนาหลักสูตร วิชาชีพอาหารถิ่นจังหวัดระยอง เพื่อสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพให้กับคณะอาจารย์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ผ่านการฝึกอบรมทักษะต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงร้านอาหารใบชะมวง ตลอดจนส่งเสริมองค์ความรู้สูตรอาหารและการบริหารธุรกิจร้านอาหาร จากเชฟชื่อดังระดับประเทศ อาทิ เชฟชุมพล แจ้งไพร มาดามนูรอ โซ๊ะมณี เชฟณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต เชฟนิก วิพิทธิจักษ์ พิทยานนท์ เชฟปิง สุรกิจ เข็มแก้ว และโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี เพื่อพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง” ในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี วัตถุประสงค์เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารถิ่นระยอง และการทำธุรกิจร้านอาหาร ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับปวช. และปวส. โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับนักศึกษาที่ร่วมฝึกงานในร้าน และนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยองต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน