องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว ในพื้นที่ จ.พัทลุง

95

จากกรณีกลุ่มชาวบ้านออกมาคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว โดยยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.พัทลุงไปยังนายกรัฐมนตรี  โดยมาพักค้างคืนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ส่วนหนึ่งเดินทางไปชุมนุมคัดค้านที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ  ขณะที่ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งออกมายื่นหนังสือสนับสนุนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำผ่าน ผวจ.พัทลุง ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีเช่นกัน ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ช่วงสายวันที่ 28 ส.ค.63 ที่วัดหลักสิบ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี นำคณะมาติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น 36โครงการ โดยมีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของรัชกาลที่ 9 จำนวน 28 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดจากราษฎรทูลเกล้าถวายฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ จัดทำแก้มลิง การปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในด้านต่างๆในช่วงหน้าแล้งจนได้รับผลเป็นอย่างดี

พลเอก กัมปนาท  กล่าวว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน  เป็นโครงการพระราชดำริที่รัฐกาลที่ 9 ทรงรับไว้ในปี พ.ศ.2548 ตามความต้องการของประชาชนที่มิใช่ความต้องการของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ เพื่อต้องการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ จ.พัทลุง และการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืน มั่นคง หากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวขึ้นก็จะสามารถผันน้ำลงไปในอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน และคลองหัวช้างได้ และคงไม่สามารถน้ำน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนไปใช้ในพื้นที่ ต.หนองธง อ.ป่าบอน ได้ เนื่องจากพื้นที่ ต.หนองธงมีพื้นที่สูงกว่าอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จึงขอให้ทุกคนมีใจหนักแน่น ยืนยันในสิ่งที่ต้องการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของทุกๆคน

ด้านนายสนั่น สันอี อายุ 54 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน ได้กล่าวต่อองคมนตรีว่า ในขณะนี้การดำรงชีวิตของเกษตรกร ต.หนองธง อ.ป่าบอน จากการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน เปลี่ยนไปเป็นสวนผลไม้ อาทิ สละ ทุเรียน เงาะ มะละกอ ฯลฯ เป็นจำนวนมาก จนทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เป็นประจำทุกๆปี ชาวบ้านจึงได้ทูลเกล้าขอโครงการพระราชดำริดังกล่าว เพราะมั่นใจว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในด้านต่างๆอย่างแน่นอน

ต่อมา  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง และคณะ  เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อ.ป่าบอน เพื่อติดตามการกักเก็บน้ำ และระบบการส่งน้ำ โดยมีนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 รายงานงานถึงสถานการณ์ของอ่างดังกล่าวให้รับทราบ  ขณะที่นายฮอด ทองจันทร์แก้ว อายุ 54 ปี ราษฎร ม.12 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน ได้ขอให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรด้วย ซึ่งทางกรมชลประทานจะได้ส่ง จนท.ออกสำรวจพื้นที่และเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนต่อไป

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน