“ดร.ทองเปลว กองจันทร์” ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนใหม่

114

ยินดีกับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 33 ที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” คนใหม่ ส่วนใครจะมาสานต่อ ภารกิจที่สำคัญเรื่องน้ำ  และแนวทางการทำงาน  RID No.1 Express คงจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้