“ประภัตร”รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอท่าปลาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพิษ”ฮีโกส” กว่า1,000 ครัวเรือน

75

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่วัดน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอท่าปลา จากพิษพายุโซนร้อน “ฮีโกส” ทำให้น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายประโชติ นิลรัตน์. เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์.และนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา หัวหน้าส่วราชการ ให้การต้อนรับ และมีประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมงาน

ในโอกาสเดินทางมาราชการตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือและสอบถามปัญหาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งประสบอุทกภัยในช่วงวันที่ 22-สิงหาคม ที่ผ่านมาจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าปลาได้รับความเสียหายจำนวน 4,846 คน 1,077 ครัวเรือน ในพื้นที่ 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน

สำหรับการตรวจเยี่ยมของ นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวมีหน่วยงานเข้าร่วมให้การช่วยเหลือและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมต้อนรับและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน