กองบิน4 ตาคลีช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

116

26 ส.ค.63 นาวาอากาศเอก ทรงศักดิ์ ธรรมสาร รองผู้บังคับการกองบิน 4 ตาคลี จ.นครสวรรค์ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 4 ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กองซ่อมอากาศยาน 1 กรมช่างอากาศ, บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และโรงงานชลประทานซีเมนต์ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวง ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน บริการตัดผมชาย มอบยาสามัญประจำตู้ยาให้แก่โรงเรียน วัด และชุมชน มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มอบทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาให้แก่โรงเรียน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดเขาวง ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน