กองทัพภาคที่ 2 จัดทำบุญ 100 ปี ชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี

104

เมื่อวันที่ 26 สค. กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธี 100 ปี ชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่วัดศาลาเย็น อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานประกอบพิธี ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาส 100 ปี ชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีผู้บังคับหน่วย ในจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และคุโณปการนานัปการ ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่มีต่อประเทศชาติ ยึดมั่นปฏิบัติตน เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขึ้นเมื่อปี 2527 เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีมีฐานะยากจนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาชาติบ้านเมืองและส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน