3แม่เฒ่าเผชิญชีวิตช่วงน้ำท่วมต้องพึ่งแสงเทียนให้ความสว่างยามวิกาล

78

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. ที่บริเวณน้ำท่วมขัง หมู่บ้าน บ้านดอนแท่น , บ้านต้นหนุน และ บ้านหนอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขณะนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วแต่ก็ยังทิ้ง โคน และเริ่มส่งกลิ่นเหม็น และบางบ้านก็ยังนำสิ่งของเข้าบ้านไม่ได้ต้องไว้ข้างถนนหน้าบ้าน โดยเฉพาะรถยนต์ ต้องจอดอยู่ข้างถนนตลอดเส้นทาง หน้าบริเวณหมู่บ้าน และที่บ้านต้นหนุน ก็เช่นกัน เจ้าหน้าที่ จาก กรมป่าไม้ ได้นำน้ำแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน บ้านต้นหนุน ก็ยังบริการให้กับชาวบ้านตลอดทั้งวันจนถึงยามค่ำ เนื่องจากชาวบ้านขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ทุกหลังคาเรือน

และที่บ้าน เลขที่ 28 หมู่ 5 บ้านกรุณา ซึ่งมี แม่เฒ่าอยู่ด้วยกัน 3 คน พี่น้อง มีคุณยาย อรุณ กรุณา อายุ 84 ปี คุณยาย มอญ กรุณา อายุ 82 ปี และยายแก้ว กรุณา อายุ78 ปี ซึ่งอยู่บนบ้านกรุณา อยู่ใกล้กับวัดต้นหนุน ซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ด้วยการใช้เทียนยามค่ำคืน แต่ดีที่ช่วง น้ำท่วม ยังมีหลานคอยดูแลอยู่ แต่ขณะนี้หลังน้ำลดแล้วหลานต้องรีบกลับไป บ้านพี่นาหมื่นเลยปล่อยให้อยู่ตามลำพัง 3 คนพี่น้อง แต่ก็ยังได้รับฟังข่าวสาร ทางวิทยุเรื่องน้ำท่วม แต่สำหรับทางทีวีไม่ได้ดู ตู้เย็นก็ไม่เย็นไฟดับ ดีที่มีทางพระคุณเจ้า และเพื่อนบ้าน ได้นำ ข้าวปลาอาหาร รวมทั้งเทียนเล่มใหญ่มามอบให้ เพื่อไว้จุดในยามค่ำคืน เพราะไฟฟ้า ยังไม่มาเหมือนกันทุกๆหลังคาเรือน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นกัน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน