หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จ.น่าน ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอเวียงสา”

74

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ภายใต้อำนวยการของทนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ทั้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน , โครงการชลประทานน่าน , สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน , สถานีพัฒนาที่ดินน่าน , ประมงจังหวัดน่าน , สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่าน , ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ฯลฯ ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสาต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน