สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

แชร์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (หน่วยธนาคารเลือด) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” จัดขึ้นโดยสภากาชาดไทย โดยมีพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 64 คน ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 28,800 ซี.ซี. เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตต่อไป ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1


แชร์