สมาคมกู้ชีพบัวเพชร กำหนดแผนจัดกำลังอาสาสมัคร สนับสนุนร่วมช่วยงานต่างๆในพื้นที่

92

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.63 นายอำนาจ เรืองสำราญ หรือ”โก๊ะ ท่าทราย” นายกสมาคมกู้ชีพบัวเพชร พร้อมด้วย พ.ท.หญิง ชนวนพรรณ จอมซื่อตรง ที่ปรึกษาสมาคมกู้ชีพบัวเพชร และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่2/2563 (สมาคมกู้ชีพบัวเพชร) เพื่อแต่งตั้งหัวหน้าและกรรมการ(ชั่วคราว) สมาคมกู้ชีพบัวเพชร สาขานนทบุรี และเปิดรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครเพิ่มเติม โดยมีสมาชิกสมาคมฯกว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ร้านSURE CLUB ห้างเดอะทรี ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

นายอำนาจ เรืองสำราญ หรือ”โก๊ะ ท่าทราย” นายกสมาคมกู้ชีพบัวเพชร กล่าวว่า การจัดการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการมอบนโยบาย และเพิ่ม ศักยภาพ ใหความรู้กับอาสาสมัครกู้ชีพบัวเพชร ทุกคน นอกจากนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งนายยุทธนา วงษ์บุตรอด เป็นหัวหน้าอาสาสมัคร(ชั่วคราว) สมาคมกู้ชีพบัวเพชร สาขานนทบุรี และแต่งตั้งคณะกรรมการ(ชั่วคราว) จำนวน 6 คน นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีมติจัดกำลังอาสาฯสนับสนุนงานชกมวยไทยไฟต์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 19 ก.ย.ที่จะถึงนี้ พร้อมสนับสนุนกำลังอาสาฯจัดการจราจร และดูแลความปลอดภัยในกิจกรรมเดิน-วิ่ง ของโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี จัดหาสิ่งของและเงินทุนช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติต่างๆ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ร้องขอ รวมถึงกำหนดพื้นที่มอบของในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 อีกด้วย

สมเกียรตื ทรัพย์เฉลิม / รายงาน