ร่วมลงนามจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

63

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ส.ค.63 นายทวีวัฒน์ รื่นรวย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย กับ พ.ต.ท.นิภัทร์ มีมุสิทธิ์ สวป.สภ.บรรพตพิสัย โดยทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้ลงนามร่วมกัน ไว้เป็นหลักฐาน ณ อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย บันทึกร่วมกัน

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน