สกลนคร เปิดตัว”หมู่บ้านทำมาค้าขาย” เน้นช่วยเศรษฐกิจช่วงโควิด19

107

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัววิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย” สร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน

24 ส.ค.63 /ที่หมู่บ้านทำมาค้าขาย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านสงเปลือย ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดตัววิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาช่วยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย ภายใต้แบรนด์ “ฝ้ายดอกเปลือย” ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเชิญ อาจารย์เอก ทองประเสริฐ ดีไซเนอร์และนักออกแบบชื่อดัง มาช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและช่องทางการตลาดให้เป็นที่รู้จักทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย โดยกรมการค้าภายใน ได้เล็งเห็นศักยภาพและความเข้มแข็งของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย” จึงได้เชิญ อ.เอก ทองประเสริฐ ดีไซเนอร์ระดับโลกเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย Ek Thongprasert มาช่วยพัฒนาลายผ้า สร้างสรรค์คอลเลคชั่นใหม่ โดยขยายเป้าหมายไปสู่กลุ่มแม่และเด็ก เป็นการเสริมช่องทางการค้าให้อีกทางหนึ่ง

ด้าน นางสาวจันทร์ธิดา กลัมพากร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตลาดท้องถิ่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย ภายใต้แบรนด์ “ฝ้ายดอกเปลือย” เป็นงานทำมือแบบดั้งเดิม ตั้งแต่ปลูกฝ้าย ปั่นเป็นเส้นด้าย นำไปทอ และย้อมด้วยครามที่ปลูกขึ้นเองในหมู่บ้าน ผ้าที่ได้จึงมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวคือ มีความนุ่ม เย็น เบา พลิ้ว สวมใส่สบาย มีกลิ่นหอม ขึ้นเงา และไม่หด ตรงตามความต้องการของตลาด กรมการค้าภายในจึงเข้าไปช่วยติดอาวุธทางการค้า ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการและขยายช่องทางการตลาด สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน มีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 25 แห่ง ในปี พ.ศ. 2563 โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม 5 แห่ง ประกอบด้วยกลุ่มแปรรูป ผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย จ.สกลนคร, กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย จ.มหาสารคาม, กลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์, สวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ จ.ชัยนาท และ ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้กิจกรรมการออกร้านและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย วันที่ 8-14 ก.ย. 63 ชั้น G เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า และอยากฝากถึงผู้ที่มีกำลังซื้อว่าในช่วงนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ยอดจำหน่ายลดลง 70 % จึงต้องช่วยกันสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร / รายงาน