“ปัญญาภิวัฒน์”สร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ” ด้วย“Work-based Education”

117

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทย ที่ก่อตั้งโดย ซีพี ออลล์ ถือเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการเรียนการสอนแนว ‘Work-based Education’ (WBE) หรือ การเรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน และวิทยากรจากองค์กรเครือข่ายชั้นนำมากมาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและพร้อมเข้าทำงานได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน