ตำรวจภาค 3 ติวเข้ม!เสริมเขี้ยวเล็บชุดสืบยุคไอทีครองเมือง

แชร์

24 ส.ค. 63/โรงแรมแคนทารี่โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนโดยใช้เทคโนโลยี ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย มี พ.ต.อ.ชลาสินธุ์ ชลาลัย รอง ผบก.สส.ภ.3 ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน มีข้าราชการตำรวจระดับสูงร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจหลัก เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ให้ทำงานอย่างมีระบบกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาบุคคลกรขององค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้สนับสนุนการสืบสวน เพื่อให้สามารถติดตามตัว จับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขของ ประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติโดยมี วิทยากรที่เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านพ.ต.อ.ชลาสินธุ์ ชลาลัย รอง ผบก.สส.ภ.3 กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 3 ได้รับอนุมัติงบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวน โดยใช้เทคโนโลยีของข้าราชการตำรวจ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวน โดยมอบหมายให้ ภ.3 ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 – 29 สค. โดยมีผู้เข้ารับการอบรม130 นาย ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรสืบสวน ของตำรวจภูธรจังหวัด จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1-9, กองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล 1-9, กองบังคับการในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1-3,กองบังคับการสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1-4, กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 1-4, และ ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร(ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1-4

อย่างไรก็ตาม การอบรมจัดขึ้นถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้เทคนิค และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสืบสวน ให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ทันสมัย มาใช้ในการสืบสวนติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งการพัฒนางานสืบสวน จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และมีความรอบรู้ ที่ทันสมัย อยู่เสมอ ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

ที่สำคัญ ยังรวมไปถึงการฝึกทบทวน แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการสืบสวน และการทำงานเป็นทีม ทำให้สามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/ รายงาน


แชร์