แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัยพายุโซนร้อน “ฮีโกส”

143

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม พล.ต.ชาตรี มณีพงศ์ ผบ.มทบ.35  พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จากพายุ โซนร้อน “ฮีโกส” ในพื้นที่บ้านนาน้อย หมู่ที่ 10 ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมือง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ได้นำชุดแพทย์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ทั้ง 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง 2 ตำบลและอำเภอท่าปลา 5 ตำบล  จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่มีอุปกรณ์สำหรับการช่วยชีวิตขั้นสูงและ เครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน  จำนวน 2 จุด ที่ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา และบ้านนาน้อย ต.หาดงิ้ว อ.เมือง โดยมีการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับประชาชน ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก อีกทั้งนำชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) พร้อมกับนำอุปกรณ์สำหรับการช่วยชีวิตขั้นสูงและเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน เช่น Defibrillator Ventilator และEKG monitor เป็นต้น เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ เพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจ และพร้อมช่วยเหลือได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ได้นำชุดแพทย์เดินเท้าเข้าช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ตามบ้านที่มีน้ำท่วม ไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลสนามได้ มีการบริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบยา ดูแลสภาวะความเครียด ให้กับประชาชนตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว พร้อมทั้งนำชุดจิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือบรรจุกระสอบทราย ขนเข้าไปซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ ขนย้ายสิ่งของ และพ่นหมอกควันให้กับประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์, เทศบาลตำบลน้ำหมัน และสสจ.อุตรดิตถ์ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย ซึ่งในขณะนี้น้ำที่ไหลหลากท่วม ใน 7 ตำบล ใน 2 อำเภอได้เริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องเฝ้าระวัง เพราะบนท้องฟ้ายังมืดครึมอยู่

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน