ผวจ.น่าน นำเสนอ 4 โครงการใหญ่ให้ 2 รมช.ช่วยผลักดันขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

166

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดน่าน โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน  และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผวจ.น่าน  นำเสนอโครงการ 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง-ปากนาย งบประมาณ 815 ล้านบาท โครงการปรับปรุงขยายทางวิ่งของท่าอากาศยานน่านนครงบประมาณ 403 ล้านบาท โครงการฝายข้ามห้วยมด พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านปางส้าน งบประมาณ 23 ล้านบาท โครงการฝายบ้านดอนแก้วแห่งที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำงบประมาณ 21 ล้านบาท

นอกจากนี้ภาคเอกชนได้ขอให้มีการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป และสนับสนุนการจัดงานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประธานหอการค้าจังหวัดน่านได้เสนอให้ผลักดัน โครงการสร้าง อ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง ประกอบด้วยอ่างน้ำกิ อ่างเก็บน้ำกร อ่างเก็บน้ำกุย อ่างเก็บน้ำยาว ตะวันตกแบะตะวันออก ซึ่งอ่างเก็บน้ำเก๋กับอ่างเก็บน้ำก่อนได้ผ่าน eia แล้ว ฝากให้รัฐมนตรีช่วยตามเรื่องดังกล่าว ใช้งบประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งทั้ง 5 อ่างหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกครั้งขอให้มีการยกระดับฝีมือแรงงานโดยเฉพาะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นน่านโมเดล ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ รับที่จะไป ผลักดันขับเคลื่อนทุกโครงการที่กล่าวมา


การลงพื้นที่ติดตามดังกล่าวเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายมอบให้ รัฐมนตรีทุกคนรับผิดชอบ รายจังหวัด เพื่อเข้าถึงประชาชนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีรัฐมนตรีเป็นข้อต่อเชื่อมรับปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนายอำเภอ องค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมทำงานบูรณาการกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน